גורמים בכירים מסרו כי נתבצעו שתי מתקפות סייבר בוצעו נגד תשתיות מים ישראליות בשבועות האחרונים, רשות המים אישרה את הדיווח, אך מסרה כי לא נגרם נזק למערכת המים הישראלית. אחת התקיפות פגעה במשאבות מים חקלאיות בגליל העליון, ואילו השנייה פגעה בתשתיות המים במרכז הארץ באזור חקלאי. בהודעת רשות המים בנוגע למקרים המדוברים נמסר כי אלה היו מתקני ניקוז קטנים מתחום החקלאות במרכז וצפון הארץ אשר תוקנו באופן מיידי ועצמאי על ידי אזרחים מהמקום ולא גרמו שום נזק בבריאותם של המשתמשים במים או במערכת אשר דואגת לפעילות השוטפת של המשאבות.

יחד עם זאת קיימת אי ודאות לגבי הגורם אשר אחראי על שתי התקיפות על מערכות המים, אך יש הגורסים כי ההתקפות מגיעות בעקבות מקרים שונים אשר קורים באיראן בשבועות האחרונים, ומיוחסים הם לכאורה לישראל ומכך שישנה התחממות בין ישראל לאיראן שבאה לידי ביטוי בפעולות שקטות וחסויות מצד שתי המדינות. גורמים בכירים מהארץ והעולם טוענים שהאירועים אשר התבצע באיראן ויוחסו לישראל לפני מספר שבועות הגיעו בעקבות ניסיון תקיפה של מי השתייה של ישראל שנעשה לפני כשלושה חודשים בו האיראנים ניסו לפי אותם דיווחים להעלות את רמת הכלור למי השתייה הזורמים לבתי האב בישראל ובכך לגרום לפגיעה משמעותית בבריאותם של אזרחי מדינת ישראל.

מומחה עולמי בכיר בתחום טען כי מאות אנשים היו בסיכון לחלות בעקבות הרעלת המים ולא די בכך מתקפת הסייבר הייתה קרוב מאוד לסיום מוצלח מצד האיראנים. יתרה מזאת, מומחי סייבר ומלחמות קיברנטיות בישראל אמרו כי מעבר להוספת הכלור ומי השתייה אשר מיועדים להגיע לתושבי ישראל מטרת הפעולה של האיראנים הייתה לחבל במשאבות המים באופן כללי ובכך לגרום לתושבים רבים במדינה להיות ללא מים בימי הקיץ החמים הפוקדים את מדינתנו בחודשים הללו.