אחד מהמפעלים העיקריים אם לא הכי בכלכלה הוא שוק ההון. 

שוק ההון מאחד בין כל הגופים הפיננסים הן בינם לבין עצמם והן בינם לבין הציבור. כולנו מושקעים בשוק ההון, מודעים לזה או לא, אם נרצה בזה או לא. לכולנו יש קרן פנסיה קיימת ולחלקינו אף קרן השתלמות. כספינו מנוהל באמצעות גופים כמו בתי השקעות וחברות ביטוח שיש להן קשר ישיר לשוק ההון.

אז מהו שוק ההון מלכתחילה? שוק ההון הוא מפעל של ניירות ערך שמתחלקים בין מניות ואג״ח. כחברה, עסק או ממשלה, הרוצה לגייס הון מהציבור, שוק ההון מאפשר לה להנפיק את עצמה לציבור ובכך לחלק את בעלותה בו. באמצעות מניות ואג״ח- אגרות חוב, ניתן לעשות חלוקה לציבור על חלקים קטנים מהחברה על מנת לתת להון שלה להתרחב. 

כל הקסם העיקרי של שוק ההון  מתנהל דרך הבורסה לניירות ערך. הבורסה לניירות ערך מקנה לנו מידע על מניותיה של חברה והיא כלי חשוב כדי לתת לציבור לקנות ולסחור את ניירות הערך שלה, לדעת את שווי החברה בשוק ואת תנודתיות השוק לפי זמן, פעילות וחדשות נתונים. 

השקעה במניות או אג״ח מתבצעת בבורסה, המחברת בין המשקיעים לחברה המונפקת לציבור ובין המשקיעים למשקיעים אחרים, מה שתורם ייצור רווחי הון לחברות ולמשקיעים כאחד. 

להשקעה בשוק ההון יש מגוון רחב של מכשירי השקעה כמו קופת גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות ותיקי השקעות מנוהלים ובנקים שבהם ניתן לקבל חשיפה לשוק ההון ללא התעסקות מצידנו- הכסף מנוהל בידי גוף כמו בית השקעות או חברת ביטוח. 

כמו כן, ישנה גם האפשרות להשקיע באופן עצמאי בבורסה בכמה דרכים, באמצעות ברוקר או יועץ השקעות שניתן נהל בשלושה שלבי מסחר:

1. השקעה לטווח ארוך- קניית מניות ואחזקה בהן לטווח של שנים

2. קניית מניות למספר שבועות/ חודשים- נקרא ״פליפ״

3. מסחר יומי 

על שלשת השלבים הנ״ל ארחיב בהמשך.

אז כפי שהראיתי כאן יש לא מעט דרכים להתעסק בשוק ההון, ולא מעט ידע הנדרש בשביל להבין את הנושא הרחב הזה לעומק. בהמשך עוד אכתוב ואפרט על כמה גורמים עיקריים שניתן לעסוק בהם ולהרחיב בהם לגבי נושא זה ואיך זה מתבטא בחיי היומ-יומ של כל אחד מאיתנו, ואיך יהיה ניתן גם לנו לקבל אחוזי שליטה על הכלכלה העולמית דרך הבורסה.

להשקיע אפשר גם בדיגיטל!

מיכאל דירול

עצמאי | יזם דיגיטל